Dak- en zoldervloerpremie

Voor dak- en zoldervloerisolatie is de premie € 4 per m² via uw netbeheerder.

  • 10,5 euro per m² voor beschermde afnemers
  • geplaatst door aannemer
  • minimale isolatiewaarde Rd ≥ 4,50 m²K/W

 

Hoe wordt de premie aangevraagd?

Na uitvoering van de werken zorgen wij voor de nodige attesten.
Via JS.isolationprojects , erkend professioneel aannemer dak-en zoldevloerisolatie bekomt u gegarandeerd heel snel uw premiebedrag waarop u recht heeft.

Totaalrenovatiebonus voor wie minstens 3 investeringen uitvoert

De totaalrenovatiebonus in woningen komt bovenop de individuele premies die je via je distributienetbeheerder krijgt. Om aanspraak te maken op de totaalrenovatiebonus moet je binnen de vijf jaar investeren in drie of meer van de zeven volgende energiebesparende ingrepen